Linnud

Aed-põõsalind (Sylvia borin)

 • (Puurmani vald, Alam-Pedja, Kirna matkarada / Veljo Runnel / 03.06.2004)

Aed-roolind (Acrocephalus dumetorum)

 • Laul (Mäksa vald, Viira / Veljo Runnel / 05.06.2002)

Hakk (Corvus monedula)

 • Haki häälitsused (Tartu linn, Tartu / Veljo Runnel / 03.03.2012)

Hall-kärbsenäpp (Muscicapa striata)

 • (Räpina vald, Räpina polder / Veljo Runnel / 06.05.2012)

Hallrästas (Turdus pilaris)

 • Häälitsus (Lihula vald, Penijõe / Veljo Runnel / 17.04.2002)

Harakas (Pica pica)

 • (Paide vald, Viraksaare / Veljo Runnel / 13.05.2012)
 • Harakate häälitsused (Paide vald, Viraksaare küla / Veljo Runnel / 24.06.2017)

Hoburästas (Turdus viscivorus)

 • Hoburästa laul (Taheva vald, Laanemetsa / Veljo Runnel / 29.04.2012)

Jõgi-ritsiklind (Locustella fluviatilis)

 • Laul (Puurmani vald, Utsali / Veljo Runnel / 09.06.2012)

Käblik (Troglodytes troglodytes)

 • (Vara vald, Tähemaa / Veljo Runnel / 12.05.2013)

Kadakatäks (Saxicola rubetra)

 • Kadakatäksi laul (Väätsa vald, Piiumetsa / Veljo Runnel / 13.05.2006)
 • Kadakatäksi ärevushäälitsus (Mõniste vald, Villike küla / Veljo Runnel / 14.06.2015)

Kaelus-kärbsenäpp (Ficedula albicollis)

 • (Tartu linn, Tartu linn / Veljo Runnel / 31.05.2019)

Kaldapääsuke (Riparia riparia)

 • (Kallaste linn / Veljo Runnel / 13.06.2012)

Kanepilind (Carduelis cannabina)

 • (Käina vald, Kassari / Veljo Runnel / 09.05.2012)

Käosulane (Hippolais icterina)

 • (Räpina vald, Räpina polder / Veljo Runnel / 06.05.2012)

Karmiinleevike (Carpodacus erythrinus)

 • Karmiinleevikese laul (Väätsa vald, Piiumetsa / Veljo Runnel / 06.01.2002)

Kivitäks (Oenanthe oenanthe)

 • (Lihula vald, Keemu sadam / Veljo Runnel / 09.05.2014)

Koduvarblane (Passer domesticus)

 • Koduvarblase häälitsused (Tartu linn, Karlova linnaosa / Veljo Runnel / 03.02.2013)

Kõrkja-roolind (Acrocephalus schoenobaenus)

 • Laul (Koeru vald / Veljo Runnel / 02.07.2000)

Kukkurtihane (Remiz pendulinus)

 • Kukkurtihase laul (Lihula vald, Kloostri küla / Veljo Runnel / 10.05.2017)

Kuldnokk (Sturnus vulgaris)

 • Laul, imitatsioonid - karmiinleevike, musträstas, vainurästas, hallrästas, sookurg, hakk, sinitihane jt (Puhja vald, Palupõhja / Veljo Runnel / 23.03.2012)

Künnivares (Corvus frugilegus)

 • (Tartu linn / Veljo Runnel / 02.04.2015)
 • (Tartu linn / Veljo Runnel / )

Kuuse-käbilind (Loxia curvirostra)

 • (Peipsiääre vald, Padakõrve küla / Veljo Runnel / 24.03.2018)

Laulurästas (Turdus philomelos)

 • (Mõniste vald, Karisöödi / Veljo Runnel / 11.04.2015)
 • Laul (Paldiski linn, Leetse / Veljo Runnel / 13.04.2012)

Leevike (Pyrrhula pyrrhula)

 • Leevikese laul (Tartu linn, Karlova linnaosa / Veljo Runnel / 21.02.2013)

Lepalind (Phoenicurus phoenicurus)

 • (Taheva vald, Tsirgumäe / Veljo Runnel / 10.05.2002)
 • Lepalinnu ärevushäälitsus (Tartu linn, Karlova / Veljo Runnel / 18.06.2013)

Linavästrik (Motacilla alba)

 • Häälitsus (Haaslava vald, Aadami küla / Veljo Runnel / 28.05.2012)

Mänsak (Nucifraga caryocatactes)

 • (Lümanda vald, Viidu / Veljo Runnel / 08.08.2002)

Mets-lehelind (Phylloscopus sibillatrix)

 • (Kambja vald, Vana-Kuuste / Veljo Runnel / 28.04.2012)

Metskiur (Anthus trivialis)

 • Laul (Haaslava vald, Uniküla / Veljo Runnel / 04.07.2012)

Metsvint (Fringilla coelebs)

 • (Nõva vald, Allika järve ääres / Veljo Runnel / 13.04.2012)
 • Metsvindi häälitsus (Võnnu vald, Kurista küla / Veljo Runnel / 16.04.2016)

Must-kärbsenäpp (Ficedula hypoleuca)

 • (Mäksa vald, Sirgumetsa / Veljo Runnel / 10.05.2000)

Must-lepalind (Phoenicurus ochruros)

 • Must-lepalinnu laul (Helme vald, Ala küla / Veljo Runnel / 02.07.2009)

Mustpea-põõsalind (Sylvia atricapilla)

 • (Urvaste vald, Lümatu / Veljo Runnel / 04.06.2001)

Musträstas (Turdus merula)

 • Musträsta laul (Mõniste vald, Karisöödi küla / Veljo Runnel / 12.04.2014)

Musttihane (Periparus ater)

 • Laul (Emmaste vald, Õngu / Veljo Runnel / 10.05.2012)
 • Laul (Alatskivi vald, Padakõrve küla / Veljo Runnel / 09.04.2016)
 • Häälitsus (Alatskivi vald, Padakõrve küla / Veljo Runnel / 10.04.2016)

Nõlva-lehelind (Phylloscopus trochiloides)

 • Laul (Põlva vald, Taevaskoja / Veljo Runnel / 02.06.2001)

Nõmmelõoke (Lullula arborea)

 • (Taheva vald, Kalliküla / Veljo Runnel / 11.05.2013)

Ohakalind (Carduelis carduelis)

 • Ohakalinnu laul (Lihula vald, Penijõe / Veljo Runnel / 10.07.2000)

ööbik (Luscinia luscinia)

 • Laul (Veljo Runnel / 19.05.2005)

Pasknäär (Garrulus glandarius)

 • Pasknääri häälitsus (Luunja vald, Sirgumetsa / Veljo Runnel / 20.05.2001)

Põhjatihane (Poecile montanus)

 • Põhjatihase häälitsus (Luunja vald, Sirgumetsa / Veljo Runnel / 01.04.2012)
 • Laul (Taheva vald, Laanemetsa / Veljo Runnel / 29.04.2012)

Pöialpoiss (Regulus regulus)

 • Laul (Mäksa vald, Pähklisaare / Veljo Runnel / 01.04.2012)

Põldlõoke (Alauda arvensis)

 • (Taheva vald, Hargla / Veljo Runnel / 27.06.2002)
 • Laul (Väätsa vald, Venevere / Veljo Runnel / 16.06.2003)

Põldvarblane (Passer montanus)

 • Põldvarblase häälitsused (Paide vald, Viraksaare / Veljo Runnel / 24.02.2013)

Porr (Certhia familiaris)

 • Laul (Meeksi vald, Järvselja / Veljo Runnel / 01.04.2012)

Pruunselg-põõsalind (Sylvia communis)

 • (Väätsa vald, Piiumetsa / Veljo Runnel / 20.06.2001)
 • Pruunselg-põõsalinnu laul, Harilaiul (Kihelkonna vald, Metsaküla / Veljo Runnel / 03.07.2015)

Punarind (Erithacus rubecula)

 • (Emmaste vald, Õngu / Veljo Runnel / 10.05.2012)

Puukoristaja (Sitta europaea)

 • (Ridala vald, Puise mets / Veljo Runnel / 29.04.2011)
 • Puukoristaja laul (Lihula vald, Kloostri küla / Veljo Runnel / 12.04.2017)
 • Puukoristaja häälitsus (Lihula vald, Kloostri küla / Veljo Runnel / 12.04.2017)

Rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus)

 • Laul (Ülenurme vald, Aardla poldri järv / Veljo Runnel / 06.06.2012)

Rasvatihane (Parus major)

 • (Räpina vald, Räpina polder / Veljo Runnel / 06.05.2012)
 • Rasvatihase ärevushäälitsus inimese juuresolekul (Puhja vald, Palupõhja küla / Veljo Runnel / 12.03.2016)
 • Rasvatihase ärevushäälitsus inimese juures (Haaslava vald, Koke küla / Veljo Runnel / 25.03.2017)

Rohevint (Carduelis chloris)

 • Rohevindi häälitsus (Puhja vald, Palupõhja küla / Veljo Runnel / 24.03.2012)

Ronk (Corvus corax)

 • (Luunja vald, Sirgumetsa / Veljo Runnel / 01.04.2012)

Roo-ritsiklind (Locustella luscinioides)

 • (Penijõe / Veljo Runnel / 08.05.2014)

Rootsiitsitaja (Emberiza schoeniclus)

 • (Lihula vald, Penijõe / Veljo Runnel / 17.04.2002)

Sabatihane (Aegithalos caudatus)

 • (Põlva vald, Taevaskoja / Veljo Runnel / 05.02.2000)

Salu-lehelind (Phylloscopus trochilus)

 • (Veljo Runnel / 08.05.2005)
 • (Räpina vald, Tooste küla / Veljo Runnel / 06.05.2012)

Salutihane (Poecile palustris)

 • Salutihase laul (taustal rasvatihane) (Väätsa vald, Kotku raba servas / Veljo Runnel / 16.04.2003)

Siidisaba (Bombycilla garrulus)

 • Häälitsus (Tartu linn, Karlova / Veljo Runnel / 16.10.2012)

Siisike (Carduelis spinus)

 • Siisikese laul (Vara vald, Välgi / Veljo Runnel / 15.03.2015)

Sinirind (Luscinia svecica)

 • Sinirinna laul (Veljo Runnel / 19.04.2014)

Sinitihane (Cyanistes caeruleus)

 • Sinitihase laul (Paide vald, Viraksaare / Veljo Runnel / 13.05.2012)
 • Sinitihase häälitsus (Hanila vald, Salevere salumets / Veljo Runnel / 10.05.2014)

Soo-roolind (Acrocephalus palustris)

 • Laul (Väätsa vald, Piiumetsa / Veljo Runnel / 01.06.2002)

Sookiur (Anthus pratensis)

 • Laul (Tartu vald, Aardlapalu / Veljo Runnel / 25.05.2008)

Suitsupääsuke (Hirundo rustica)

 • Laul (Puhja vald, Palupõhja küla / Veljo Runnel / 03.08.2012)

Suurnokk-vint (Coccothraustes coccothraustes)

 • (Hanila vald, Salevere / Veljo Runnel / 10.05.2014)

Talvike (Emberiza citrinella)

 • (Väätsa vald, Vissuvere / Veljo Runnel / 16.04.2003)

Tiigi-roolind (Acrocephalus scirpaceus)

 • Laul (Puhja vald, Palupõhja / Veljo Runnel / 10.06.2005)

Tutt-tihane (Lophophanes cristatus)

 • (Luunja vald, Pähklisaare / Veljo Runnel / 12.01.2013)

Väike-kärbsenäpp (Ficedula parva)

 • (Karula vald / Veljo Runnel / 04.06.2001)

Väike-lehelind (Phylloscopus collybita)

 • Laul (Taheva vald, Laanemetsa / Veljo Runnel / 29.04.2012)

Väike-põõsalind (Sylvia curruca)

 • (Luunja vald, Viira, metsavahetee / Veljo Runnel / 30.05.2002)
 • (Kõrgessaare vald, Reigi / Veljo Runnel / 12.05.2012)

Vainurästas (Turdus iliacus)

 • Laul (Paide vald, Prääma / Veljo Runnel / 13.05.2012)
 • Laul (Lahemaa / Fred Jüssi / 12.05.1978)

Vares (Corvus corone)

 • Häälitsus (Käina vald, Kassari / Veljo Runnel / 10.05.2012)

Võsa-ritsiklind (Locustella naevia)

 • Laul (Ülenurme vald, Reola basseini lähedal / Veljo Runnel / 06.06.2012)

Võsaraat (Prunella modularis)

 • Võsaraadi laul (Puurmani vald, Kirna matkarada / Veljo Runnel / 05.05.2005)

Aul (Clangula hyemalis)

 • Aulide häälitsused merel (Paldiski linn, Kersalu / Veljo Runnel / 12.04.2012)

Kühmnokk-luik (Cygnus olor)

 • Kühmnokk-luige tiivivihin (Lihula vald, Penijõe / Veljo Runnel / 08.05.2014)

Laululuik (Cygnus cygnus)

  Piilpart (Anas crecca)

  • (Luunja vald, Pähklisaare maastikukaitseala / Veljo Runnel / 13.05.2009)

  Rägapart (Anas querquedula)

  • Rägapardi häälitsused (Lihula vald, Keemu / Veljo Runnel / 25.05.2003)

  Ristpart (Tadorna tadorna)

  • (Häädemeeste vald, Jaagupi / Veljo Runnel / 09.06.2002)

  Sinikael-part (Anas platyrhynchos)

  • (Väätsa vald, Vissuvere küla / Veljo Runnel / 04.04.2015)

  Sõtkas (Bucephala clangula)

  • (Audru vald, Soeva küla / Veljo Runnel / 13.05.2017)

  Suur-laukhani (Anser albifrons)

  • Lennuhäälitsused (Ridala vald, Haeska / Veljo Runnel / 20.04.2002)

  Valgepõsk-lagle (Branta leucopsis)

  • (Lihula vald, Matsalu / Veljo Runnel / 12.05.2007)

  Hallhaigur (Ardea cinerea)

  • (Rõngu vald, Valguta polder / Veljo Runnel / 28.10.2012)

  Hüüp (Botaurus stellaris)

  • Territooriumihäälitsus (Noarootsi vald, Sutlepa meri / Veljo Runnel / 30.04.2011)

  Valge-toonekurg (Ciconia ciconia)

  • (Helme vald, Ala / Veljo Runnel / 02.07.2009)

  Hallpea-rähn (Picus canus)

  • Häälitsus (Puhja vald, Palupõhja / Veljo Runnel / 24.03.2012)
  • Trummeldus (Puhja vald, Palupõhja / Veljo Runnel / 24.03.2012)

  Musträhn (Dryocopus martius)

  • Musträhni häälitsused (üksik hüüd ja lennuhäälitsus) (Põlva vald, Taevaskoja / Veljo Runnel / 05.02.2000)
  • Trummeldus (Taheva vald, Koiva jõe ääres / Veljo Runnel / 02.06.2001)
  • Territooriumihäälitsus (Luunja vald, Sirgumetsa / Veljo Runnel / 01.04.2012)

  Suur-kirjurähn (Dendrocopos major)

  • Trummeldus (Võnnu vald, Ahunapalu küla / Veljo Runnel / 19.04.2014)
  • Häälitsus (Luunja vald, Sirgumetsa / Veljo Runnel / 04.04.2012)
  • Trummeldamine (Taheva vald, Laanemetsa / Veljo Runnel / 29.04.2012)

  Tamme-kirjurähn (Dendrocopos medius)

  • (Tartu linn, Raadi kalmistu / Veljo Runnel / 23.02.2015)
  • Tamme-kirjurähni häälitsus (Lihula vald, Kirikuküla / Veljo Runnel / 12.05.2017)

  Väänkael (Jynx torquilla)

  • Väänkaela häälitsemine (Ridala vald, Kiideva mõisapark / Veljo Runnel / 11.05.2014)
  • (Lahemaa rahvuspark / Fred Jüssi / 26.05.1979)

  Väike-kirjurähn (Dendrocopos minor)

  • Häälitsus (Puhja vald, Palupõhja küla / Veljo Runnel / 12.03.2016)
  • Trummeldamine (Puhja vald, Palupõhja küla / Veljo Runnel / 12.03.2016)
  • Häälitsus (Laeva vald, Valmaotsa küla / Veljo Runnel / 11.09.2002)

  Valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos)

  • (Haaslava vald, Päkste / Veljo Runnel / 21.04.2013)

  Hallpõsk-pütt (Podiceps grisegena)

  • (Noarootsi vald, Sutlepa / Veljo Runnel / 30.04.2011)

  Händkakk (Strix uralensis)

  • Territooriumihüüd (Lahemaa rahvuspark / Fred Jüssi / 07.04.1979)

  Karvasjalg-kakk (Aegolius funereus)

  • Territooriumihäälitsus (Taheva vald, Laanemetsa / Veljo Runnel / 02.06.2001)

  Kassikakk (Bubo bubo)

  • Emase hoiatushäälitsus (Lahemaa / Fred Jüssi / 31.05.1976)

  Kõrvukräts (Asio otus)

   Värbkakk (Glaucidium passerinum)

   • Laul (Peipsiääre vald, Savastvere küla / Veljo Runnel / 19.04.2018)

   Heletilder (Tringa nebularia)

   • (Puurmani vald, Jüriküla / Veljo Runnel / 14.05.2005)

   Hõbekajakas (Larus argentatus)

   • Häälitsused koloonias (Pihtla vald, Allirahu / Veljo Runnel / 21.05.2002)

   Jõgitiir (Sterna hirundo)

   • Jõgitiiru häälitsus (Tartu linn / Veljo Runnel / 28.05.2017)

   Kalakajakas (Larus canus)

   • Häälitsus (Ridala vald, Puise / Veljo Runnel / 02.04.2002)

   Kiivitaja (Vanellus vanellus)

   • Kiivitaja häälitsus (Räpina vald, Räpina polder / Veljo Runnel / 06.05.2012)

   Liivatüll (Charadrius hiaticula)

   • (Lihula vald, Näärikivid, Metsküla / Veljo Runnel / 14.07.2000)

   Merisk (Haematopus ostralegus)

   • Ärevushäälitsus (Nõva vald, Põõsaspea / Veljo Runnel / 13.04.2012)

   Metskurvits (Scolopax rusticola)

   • Metskurvitsa mängulennul tekitatavad hääled (Taheva vald, Koiva äärsed männikud / Veljo Runnel / 01.05.2012)

   Metstilder (Tringa ochropus)

   • Häälitsus (Luunja vald, Sirgumetsa / Veljo Runnel / 23.04.2009)

   Mudatilder (Tringa glareola)

   • (Räpina vald, Meelva raba / Veljo Runnel / 04.06.2013)

   Mustviires (Chlidonias niger)

   • Mustviireste koloonia (Mäksa vald, Kalli jõgi / Veljo Runnel / 18.05.2012)

   Naerukajakas (Larus ridibundus)

   • Häälitsused (Paldiski linn, Leetse / Veljo Runnel / 12.04.2012)

   Niidurisla (Calidris alpina schinzii)

    Punajalg-tilder (Tringa totanus)

    • (Metsküla / admin 1 / 14.07.2000)

    Randtiir (Sterna paradisaea)

    • (Lihula vald, Metsküla rand / Veljo Runnel / 14.07.2000)

    Rohunepp (Gallinago media)

    • (admin 1 / )

    Rüüt (Pluvialis apricaria)

    • (Roosna-Alliku vald, Roosna-alliku raba / Veljo Runnel / 22.04.2012)

    Soorüdi (Calidris alpina)

    • (Lihula vald, Matsalu, Keemu / Veljo Runnel / 25.05.2003)

    Suurkoovitaja (Numenius arquata)

    • Suurkoovitaja mängulaul (Roosna-Alliku vald, Kiigumõisa / Veljo Runnel / 22.04.2012)

    Tikutaja (Gallinago gallinago)

    • Häälitsus (Lihula vald, Kirikuküla / Veljo Runnel / 07.05.2003)
    • Isase mängulennu hääled (Luunja vald, Sirgumetsa küla / Veljo Runnel / 18.04.2001)

    Väikekajakas (Hydrocoloeus minutus)

    • (Puhja vald, Palupõhja / Veljo Runnel / 17.05.2012)

    Väiketiir (Sternula albifrons)

    • Häälitsused (Ridala vald, Haeska, rannaniit / Veljo Runnel / 27.05.2003)

    Väiketüll (Charadrius dubius)

    • Häälitsus (Väätsa vald, Väätsa, Saunamäe / Veljo Runnel / 02.06.2002)

    Vihitaja (Actitis hypoleucos)

    • Häälitsemine (Lahemaa / Fred Jüssi / 02.05.1978)

    Hiireviu (Buteo buteo)

    • (Värska vald, Õrsava / Veljo Runnel / 25.07.2015)

    Kaljukotkas (Aquila chrysaetos)

    • Häälitsus (Väätsa vald / Veljo Runnel / 19.07.2002)

    Merikotkas (Haliaeetus albicilla)

    • (Peipsiääre vald, Padakõrve küla / Veljo Runnel / 24.03.2018)

    Kaelustuvi (Columba palumbus)

    • (Ambla vald, Rava park / Veljo Runnel / 13.05.2012)

    Kodutuvi (Columba livia subsp. livia (f. domestica))

    • (Tartu linn, Tartu / Veljo Runnel / 28.05.2012)

    Turteltuvi (Streptopelia turtur)

    • Turteltuvi häälitsus (Helme vald, Jõgeveste küla / Veljo Runnel / 05.06.2016)

    Kägu (Cuculus canorus)

    • Häälitsus (Taheva vald, Laanemetsa / Veljo Runnel / 29.04.2012)

    Kormoran (Phalacrocorax carbo)

    • (Rõngu vald, Valguta polder / Veljo Runnel / 28.10.2012)

    Laanepüü (Tetrastes bonasia)

    • Laanepüü vilistamine (Nõo vald, Illi / Veljo Runnel / 04.09.2012)

    Põldvutt (Coturnix coturnix)

    • (Rõngu vald, Valguta / Veljo Runnel / 20.06.2015)

    Teder (Tetrao tetrix)

    • (Roosna-Alliku vald, Roosna-Alliku raba / Veljo Runnel / 22.04.2012)

    öösorr (Caprimulgus europaeus)

    • (Luunja vald, Sirgumetsa / Veljo Runnel / 12.06.2012)
    • (Luunja vald, Sirgumetsa / Veljo Runnel / 12.06.2012)

    Piiritaja (Apus apus)

    • (Veljo Runnel / )

    Rooruik (Rallus aquaticus)

    • (Noarootsi vald, Sutlepa / Veljo Runnel / 30.04.2011)

    Rukkirääk (Crex crex)

    • Territooriumihäälitsus (rääksumine) (Tartu vald, Kõrveküla / Veljo Runnel / 31.05.2000)

    Sookurg (Grus grus)

    • (Puhja vald, Palupõhja / Veljo Runnel / )

    Täpikhuik (Porzana porzana)

    • Territooriumihäälitsus (Haaslava vald, Kurepalu / Veljo Runnel / 30.06.2012)

    Siniraag (Coracias garrulus)

     Vaenukägu (Upupa epops)

     • Territooriumihäälitsus (Häädemeeste vald, Jaagupi / Veljo Runnel / 09.06.2002)