Kõrkja-roolind (Acrocephalus schoenobaenus)

Kõrkja-roolind on Eestis pesitsevatest roolindudest kõige tavalisem. Ta elab veekogude äärsetes kõrgrohustutes, põõsasniitudel ja -soodel. Suurte roostike keskosi väldib. Tema laul on vaheldusrikas ning üsna meeldiv. Selles on nii vilejaid kui ka karedaid häälitsusi, igat tooni korratakse. Võib laulu põimida ka teiste lindude häälitsusi. Kõrkja-roolindu kuuleme laulmas kuni juuli keskpaigani, mõnikord kuni augusti alguseni, nii päeval kui ka öösel. Kõrkja-roolind saabub Eestisse mai keskel ja lahkub enamasti juba augustis. Kutsehüüd tugev "tšek" ja kuiv kiire "trrr". Hoiatushüüd sarnaneb kutsehüüuga.

Helindid

  • Laul (Koeru vald / Veljo Runnel / 02.07.2000)