Väike-lehelind (Phylloscopus collybita)

Väike-lehelind ehk silksolk on hästi tuntud oma laulu poolest. Tema lauluks ongi järjest korratav lihtne häälitsus "silk-solk". Välimuse järgi on algajal linnuhuvilisel teda raske teistest lehelindudest eristada. Eestis on ta nii sega- kui lehtmetsades laialt levinud tavaline haudelind.

Helindid

  • Laul (Taheva vald, Laanemetsa / Veljo Runnel / 29.04.2012)