Pikktiib-sooritsikas (Conocephalus (Anisoptera) fuscus)

Pikktiib-sooritsikas leiti Eestis esimest korda 2016. aastal Kagu-Eestist, vaid ühe emase isendina. 2017. aastal leiti laulev isane Puhtu poolsaare rannaniidult. Pikktiib-sooritsikas erineb rooritsikast tunduvalt pikemate tiibade poolest. Kui sooritsika laulu on täiskasvanud inimesel raske kuulda (kõrge helisageduse tõttu), siis pikktiib-sooritsika laulu kuuldavus inimkõrvale on veidi parem.

Helindid

  • (Hanila vald, Virtsu alevik / Veljo Runnel / 15.08.2017)