Harakas (Pica pica)

Harakas on üldlevinud lind, kes on ka asulates sage pesitseja. Haraka kädin on valju ja kõrvatorkav heli, samamoodi kergesti märgatav on tema must-valge sulekuub.

Helindid

  • (Paide vald, Viraksaare / Veljo Runnel / 13.05.2012)
  • Harakate häälitsused (Paide vald, Viraksaare küla / Veljo Runnel / 24.06.2017)