Hüüp (Botaurus stellaris)

Hüüp on Eestis väikesearvuline pesitseja, keda leidub enamjaolt suurtes roomassiivides - Lääne-Eesti ja Saaremaa lahtedes. Hüübi paarimishüüd - madal kume huigatus - on kuulda mitme kilomeetri kaugusele. Varjevärvuse ja kombe tõttu ohu korral kael ja nokk ülepoole tõsta on ta roostikus väga raskesti märgatav.

Helindid

  • Territooriumihäälitsus (Noarootsi vald, Sutlepa meri / Veljo Runnel / 30.04.2011)