Abiinfo

"Kõrv loodusesse" vahendusel on võimalik:

  • (taas)avastada looduse helimaailma
  • teada saada, mis tähendus on helidel eluslooduses
  • kuulata helipilte erinevatest paikadest, biotoopidest, erinevatel aastaaegadel
  • õppida vahet tegema lindudel, rohutirtsudel, konnadel jt. laulu ja häälitsuste järgi
  • osalema erinevates looduseteemalistes viktoriinides

ÜLESEHITUS

Inimkõrv ja helid

Mis on heli? Kuidas tekitatakse ja võetakse vastu helisid loomariigis? Mille poolest erinevad loomad helide abil suhtlemisel? Kuidas inimene tajub helisid? Nendele küsimustele leiategi siit vastuseid.

Loomade käitumine

On teatud kindlad käitumissituatsioonid, kus loomad helisid kasutavad. Siin tuuakse iga käitumistüübi kohta konkreetseid helinäiteid.

Liigid

Siin kuulete helinäiteid nii selgrootutelt kui selgroogseilt. Tegemist on tulevikus aina kasvava heliarhiiviga, mida saab kasutada linnu-, looma- ja putukahäälte tundmaõppimiseks.

Helimaastikud

Looduses kuuleme harva ühte heli korraga. Tõesti, inimese meeled suudavad leida teda huvitava ühe heli ja sellele keskenduda, kuid enamasti ümbritseb meid terve helide sümfoonia - laulavad erinevad linnud, sahisevad lehed, kääksuvad puutüved, siristavad ritsikad ning kõik see peegeldub ümbritsevalt maastikult ja moodustab antud kohale ja hetkele eriomase helipildi. Selles jaotuses ongi võimalik kuulata erinevaid salvestusi erinevaist Eestimaa paikadest. Neid helilõike võib kasutada nii ühe või teise biotoobi loomaliikide tundmaõppimiseks kui ka lihtsalt meeldiva taustana.
 

KUIDAS KUULATA HELINDEID

Helide kuulamiseks peab arvutil olema helikaart, samuti arvutiga ühendatud kõrvaklapid või kõlarid. 

Helide mängimine toimub veebilehitseja kaudu. Kui tundub, et see ei toimi nii, nagu peaks, soovitame installeerida veebilehitseja kõige uuem versioon.