Soo-roolind (Acrocephalus palustris)

Soo-roolind saabub Eestisse mai lõpul ja lahkub augustis. Tema vaheldusrikas, meeldiv laul kõlab kuni juuli keskpaigani, olles kõige elavam öötundidel ja hommikuhämaruses, kuid seda võib kuulda ka päevaajal. Soo-roolind on osav jäljendaja, kuid seda teeb ta väga loominguliselt. Ta on hea improvisaator ja tehnilise meisterlikkuse alal hiilgav. Võib tunduda, nagu laulaks ühes põõsas mitu lindu, nii tihedalt järgnevad helid üksteisele. Vastupidiselt oma nimele väldib soo-roolind soiseid kohti elupaigana, teda võib kohata pesitsemas põõsastikes, võsastunud aedades ja parkides ning ka viljapõldudel. Kutsehüüd on lühike "krr" või "kärr", mis suure erutuse korral läheb üle tärinaks.

Helindid

  • Laul (Väätsa vald, Piiumetsa / Veljo Runnel / 01.06.2002)