Tiigi-roolind (Acrocephalus scirpaceus)

Tiigi-roolind elab veekogude äärsetes roostikes, mõnikord ka pajupõõsastikes. Tema karedapoolset laulu võib kuuda alates saabumisest mai keskel kuni augustini. Laul võib järjest kesta isegi tunde. Erinevalt teistest roolindudest tiigi-roolind öösel ei laula. Kutsehüüd on madal kärisev "kržž", hoiatushüüd kare "krrrrr".

Helindid

  • Laul (Puhja vald, Palupõhja / Veljo Runnel / 10.06.2005)