Võsa-ritsiklind (Locustella naevia)

Nagu jõgi-ritsiklindu, tunneb ka võsa-ritsiklindu laulu järgi hõlpsasti ära. Kui võsa-ritsiklinnu laul on sama silbi ühes rütmis kordamine, siis jõgi-ritsiklinnu laulus võib tajuda keerulisemat rütmi - üksteisele järgnevad väga kiirelt järjestatud silpide read. Laulu kuuleme alates saabumisest mai teisel poolel kuni juuni lõpuni või juuli alguseni. Laulab nii päeval kui öösel, suvel on öine laulmine tavalisem. Sobivad elupaigad on madalsoode, jõe- ja järveluhtade põõsastikud-puhmastikud ning märja pinnasega lehtvõsad.

Helindid

  • Laul (Ülenurme vald, Reola basseini lähedal / Veljo Runnel / 06.06.2012)