Jõgi-ritsiklind (Locustella fluviatilis)

Jõgi-ritsiklinnul on omapärane ritsika sirinat meenutav laul. See võib kesta järjest kuni pool tundi. Jõgi-ritsiklind saabub meile mai teisel poolel, lauluperiood kestab kuni juuni lõpuni või juuli alguseni, võib laulda ööpäev läbi. Elupaigaks on põõsassood, põõsasniidud, jõelammid, põõsastikud jõekallastel, raiesmikud. Erinevalt võsa-ritsiklinnust eelistab kõrgemaid põõsastikke.

Helindid

  • Laul (Puurmani vald, Utsali / Veljo Runnel / 09.06.2012)