Rästas-roolind (Acrocephalus arundinaceus)

Nagu nimigi ütleb, võib seda roolindu suuruse poolest rästaga võrrelda. Ka laul on tal meie roolindude seas kõige valjem. Lääne-Eestis harilikum kui mujal, teda võib kohata ka suurtes roomassiivides nagu Kasari jõe suudmealal.

Helindid

  • Laul (Ülenurme vald, Aardla poldri järv / Veljo Runnel / 06.06.2012)