ööbik (Luscinia luscinia)

Ööbik on tuntud laululind, keda varjatud eluviisi tõttu siiski harva näha on. Ööbiku laul on väga tugev, see on vaiksetel öödel kuuldav 1-1,5 kilomeetri kaugusele. Lauluperiood on suhteliselt lühike, alates saabumisest mai esimesel poolel või aprilli lõpus kuni juuni lõpuni. Ööbik võib laulda ööpäev läbi, kuid öösel kõlab laul intensiivsemalt ja pikemalt. Ta pesitseb lehtvõsastikes ja -puistutes. Kutsehüüd on hele "fiit", erutushüüd "karrr".

Helindid

  • Laul (Veljo Runnel / 19.05.2005)