Koduvarblane (Passer domesticus)

Seda lärmakat linnukest tuntakse hästi. Põhjuseks muidugi tema seotus inimesega ning salgaviisi liikumine. Laulu tal ei ole, sest lauluga antakse linnuriigis teada oma pesitsusterritooriumist, kuid varblasel kindel pesitsusterritoorium puudub. Pesapaikade pärast peetakse kärarikkaid lahinguid. Tavaline häälitsus on lühike sirtsuv kutsehüüd, ärevuses täristab ta valjult.

Helindid

  • Koduvarblase häälitsused (Tartu linn, Karlova linnaosa / Veljo Runnel / 03.02.2013)