Roo-ritsiklind (Locustella luscinioides)

Roo-ritsiklind on Eesti kolmest ritsiklinnust kõige harvem kohatav. Ta pesitseb vaid suuremates roostikes. Matsalu kaitseala ulatuslikus roostikus on see lind kaunis tavaline laulja. Nagu teistelgi ritsiklindudel, on ka sellel liigil sirisev laul. Kui jõgi-ritsiklinnu laulus on märgatav rütm ning võsa-ritsiklinnu ühtlases metalses sirinas on üksikud helid peaaegu tajutavad, siis roo-ritsiklinnu sirin on kõige rohkem ühtesulanud. Tema laul on ka madalam kui võsa-ritsiklinnu oma. Veel üks omapära - laulujuppe alustades tavatseb ta üksikuid täksatusi kuuldavale tuua.

Helindid

  • (Penijõe / Veljo Runnel / 08.05.2014)