Suhtlemine grupis

Kutsehäälitsused on sama liigi isenditele suunatud teadaanded, mis lihtsaimal puhul tähendavad "Olen siin". Nende abil püsivad seltsinguliste loomade grupid koos, nendega antakse teada ka toidu leidmisest jms.

Sinitihase kutsehäälitsus

  • sinitih kutseh22litsus.mp3 (Põltsamaa vald, Kirna, Pedja jõe äärne mets / Veljo Runnel / 03.06.2004)

Sookurgede häälitsused parves

  • Sookurgede häälitsused parves (Lihula vald, Keemu / Veljo Runnel / 01.10.1999)