Metsad

puittaimedega kooslus, mille pindala on suurem kui 0,5 ha, puude kõrgus ületab 5 m ja võrade pindala üle 10% kogu alast. Metsa mõiste alla ei kuulu puuviljaaiad ja linnapargid.

Haavik rabasaarel

  • (Sirgumetsa küla / Veljo Runnel / 20.01.2016)
  • (Luunja vald, Pähklisaare / Veljo Runnel / 10.05.2000)

Märg võpsik Räpina poldril

  • (Räpina vald, Räpina polder / Veljo Runnel / 06.05.2012)

Kevadhommik lodumetsas

  • (Puurmani vald, Kirna matkarada / Veljo Runnel / 05.05.2005)

Lodumetsa serval

  • (Padakõrve küla / Veljo Runnel / 22.02.2016)

Lodumets

  • (Kirna / Veljo Runnel / 20.01.2016)